Unified Focus - Free Observer ApS

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Unified Focus - Free Observer ApS, Sortbærvej 85, 8600 Silkeborg

CVR. 41617071

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.freeobserver.org), online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 konto 13075174)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og udvikling af en uafhængig medieplatform.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02758