ULVETID

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Maglemosen 1, 4070 Kirke Hyllinge - CVR 39556219

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde 

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ulvetid.dk, www.ulvetid.nu).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9828 Konto 8850634220) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dusør til den person som kommer med oplysninger til politiet, som fører til domfældelse af den person som ulovligt har skudt en ulv, forudsat at anmelder ikke er involveret i ulvedrabet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne returneres til giverne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03091