Ulandshjælp fra Folk til Folk - Humana People to People

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kildebrogårdsvej 11, 4622 Havdrup - CVR 79075914

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.uff.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 234357) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0001295221).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i Zimbabwe og Guinea-Bissau til fordel for projekter, der arbejder til fremme af FNs 2030 mål om at afskaffe fattigdom. Det er projekter vedr. sundhed, uddannelse, sociale forhold for udsatte og sårbare samt landbrug. Desuden nødhjælp i særlige tilfælde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30, juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03373