Tværkulturelt Center

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Ryesgade 68C, 2100 København Ø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tvaerkulturelt-center.dk), sociale medier, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.78684) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 7707231)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Tværkulturelt Center. Herunder løn og aktiviteter i overensstemmelse med Tværkulturelt Centers vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-70002639