Troens Ild

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Terpetvej 60, 9740 Jerslev J

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.troensild.com) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.890217) og kontooverførsel (Reg. 7449 konto 0004060481)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for daglige drift af Troens Ild, som er en kristen frikirke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02785