Transparency International Danmark

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg – CVR 31995876   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.transparency.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.222971) og kontooverførsel (Reg.5310 Konto 0288695)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Transparency International Danmarks oplysningsarbejde. Herunder til finansiering af oplysningsmateriale og transportudgifter til frivillige i forbindelse med oplæg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02755