TIFO Odense

20-06-2021

Kontaktoplysninger

Vindegade 73, 1., 5000 Odense C - CVR 38970437

Indsamlingsperiode

Fra den 21. juni 2021 til den 20. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28246) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12633866) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for TIFO Odenses indkøb af materialer, herunder maling, plastik, stof, tape mm.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til et projekt tæt relateret til Odense Boldklub som f.eks. klubbens amatørafdeling.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til kommende projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03753