THORSHØJGÅRD FONDEN

14-06-2021

Kontaktoplysninger

Museumsvej 1A, 3120 Dronningmølle  

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 14. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.landbruget-thorshoejgaard.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (NR.75842) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af landbruget Thorshøjgård Fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02506