Thin Blue Line Denmark

27-10-2021

Kontaktoplysninger

Bomuldsgade 4, 2500 Valby - CVR 38205277

Indsamlingsperiode

Fra den 13. oktober 2021 til den 27. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.519402) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12551126)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til afdød kollegas kone og børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04040