The Thor Aid Foundation

15-11-2021

Kontaktoplysninger

Maglemosevej 85, 2920 Charlottenlund – CVR 36114142

Indsamlingsperiode

Fra den 16. november 2020 til den 15. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.thethoraidfoundation.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58718) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 3385021348)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for undervisnings og uddannelsesformål i udviklingslandende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02933