The People's Fund for Global Health and Development

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Klaregade 27, 1. tv., 5000 Odense C

CVR.: 37871478

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.peoplesfundglobal.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), salg/auktion, merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (reg.nr.: 8401 kon-tonr.:1263849) og MobilePay (nr. 502222)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af udviklingsprojekter af og for kvindegrupper i landsbyer i Elfenbenskysten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj. 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02970