Tænketanken for forfulgte kristne

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Skovparken 66, 6200 Aabenraa - CVR 40221875

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12930127)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningens arbejde til oplysning om kristnes vilkår i lande hvor de udsættes for forfølgelse og diskrimination

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03251