TA-AWON

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Runestenen 3, 8210 Aarhus V - CVR 37536083

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.23704380) og kontooverførsel (Reg.2211 Konto 8983819037)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe fattige familier i Afghanistan med at blive selvforsørgende i fremtiden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04225