Sweet Homes international

01-11-2021

Kontaktoplysninger

Nørrebred 118, 2625 Vallensbæk – CVR 40721533

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2020 til den 1. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sweethomesint.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.270564) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12895577)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Sweet Homes International (SHI) vedtægtsbestemte formål. Herunder nødhjælp og formidling af hjælp til udsatte børn i verdenen. Derudover at samle hjemmeløse/forældreløse børn under et tag, uanset religion eller hudfarve og fremme deres livskvalitet i form af uddannelse, sundhed og socialt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03023