SVENSKA GUSTAFSKYRKAN

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø, CVR 55256616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.svenskakyrkan.se), sociale medier (Facebook, Instagram), Nyhedsbrev og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.179608)  og kontooverførsel (Reg. 0890 konto 1118311)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ny lilla messehagel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02818