Stop Spild Lokalt (Næstved)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Østre Ringvej 86, 4700 Næstved - CVR 39324660   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Box71625)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en sommerfest til de frivillige som tak for den store indsats de gør.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04587