Stofskifteforeningen

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 30046404

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stofskifteforeningen.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 249048) og kontooverførsel (Reg. 2670 Konto 6288976617)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stofskifteforeningen generelle arbejde med at sikre bedre vilkår for stofskiftepatienter og deres pårørende, gennem viden og rådgivning samt støtte til forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03396