Støtteforeningen Rødder

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Neptunvej 1, 8600 Silkeborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rødder.com), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.101112) og konto-overførsel (Reg. 7170 Konto 2982621)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et halprojekt i Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler anvendes til andre projekter i Silkeborg kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02835