Støtteforeningen for Skolen.com

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Homåvej 4, 8500 Grenaa - CVR 41012390

Indsamlingsperiode

Fra den 20. december 2020 til den 30. juni 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1080771) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af skoen og dens forsatte virke.
 I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne forsøges returneres til dem der har doneret. Med de midler hvor dette ikke er muligt, doneres til et velgørende formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udvikling af skolens udearealer.

Indsamlingsområde

Lamdsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03127