Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Bogfinkevej 33, 9352 Dybvad, cvr. nr. 31910099

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hospice-Vendsyssel.dk) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.35951) og kontooverførsel (Reg 8090 Konto 1010761).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af Støtteforening Hospice Vendsyssel. Herunder løn til koordinator og udgifter til ca. 60 frivillige. Herudover økonomisk bistand til patienter, hvor ønsket ikke kan opfyldes af Hospice.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02745