Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen

06-08-2021

Kontaktoplysninger

Halfdansgade 35, 1., 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 7. august 2020 til den 6. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hvorerderenvoksen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 924565) og kontooverførsel (Reg: 0554 Konto:131231)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til forældrekampen for at få indført minimums normineringer i børnehøjde i Danmarks daginstitutioner. Herunder midler til demonstrationer, protester, merchandise, annoncer, tryk af informationer og brug af hjemmesider, social medie annoncering mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02665