Støtteforeningen for Byens Legeplads

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Lyngbyvej 30, 9480 Løkken, CVR 32244246

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier(Facebook), postomdeling, og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. nr.:9033 kontonr.:610526).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forbedringer af skolegård og legeplads på Løkken Skole.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overdrages til Løkken Skole, som hjælp til vedligeholdelse af legepladsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02563