Støtteforeningen "Ane Maries Hus"

27-09-2021

Kontaktoplysninger

Støtteforeningen "Ane Maries Hus", Sct Thøgers Vej 10, 9480 Løkken

CVR. 39741482

Indsamlingsperiode

Fra den 28. september 2020 til den 27. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.522460)  og konto-overførsel (Reg. 9070 konto 1630307224)

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål:

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ”Ane Maries hus” på i alt 300.000kr.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Støtteforeningen for ”Ane Maries hus” og Forenings-samvirke i Vrensted.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering og udbygning af faciliteterne i og omkring ”Ane Maries hus”. Herunder også renovering og indretning af haven på den store grund omkring huset.

I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilgå Forenings-samvirke i Vrensted.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02757