Støtteforeningen Amager Fælleds Venner

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vestre Allé 21, 2500 Valby - CVR 38875523

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.22112, 43044, 443300) og kontooverførsel (Reg.8411 Konto 0004191182)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte de formål, der er nævnt i Støtteforeningen Amager Fælleds Venners formål. Fredningsalliancen, Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner er derfor mulige modtagere af støtte fra de indsamlede midler.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til Danmarks Naturfredningsforening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03529