Støtteforening for Glinas Hunde

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Nybyvej 16, 4863 Eskilstrup - CVR 38336282

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.27831)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for internat i Rumanien, herunder neutralisering, dyrlæge, foder, halm, mad mv.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dyrlægen der hjælper Glinas Hundes rescuer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03752