Støt Soldater & Pårørende

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Maglekæret 52C, 2680 Solrød Strand - CVR 33603398

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ssop.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.94761) og kontooverførsel (Reg. 2348 Konto 7562349833)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål. Herunder til soldater og civile, udsendt af det danske forsvar på missioner i udlandet, som under eller efter udsendelse har fået fysiske eller psykiske skader også gældende pårørende og efterladte. Projekter for børn samt andre forebyggende aktiviteter for nævnte perongrupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03216