Stille Stunder

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hjortholms Allé 1, 2. th., 2400 København NV - CVR 40991549

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stillestunder.com) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 491993) og kontooverførsel (Reg. 5501 Konto 6291687405)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde som er at sprede evangeliet, styrke og hjælpe folk i troen, styrke dansk lovsang og opmuntre til kreativitet i lovprisningen af Gud.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til den daglige drift. Herunder lønomkostninger, transport og udstyr i form af kamera, lydudstyr mm.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til Frikirkenets arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkede

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03486