Startup Central ApS

15-11-2021

Kontaktoplysninger

Søndergade 49, 1. mf., 8700 Horsens - CVR 39319942

Indsamlingsperiode

Fra den 30. oktober 2021 til den 15. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.554559) og kontooverførsel (Reg. 2370 Konto 4395385106)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CooleUnite.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04033