STAIRWAY DANMARK

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Gustav Adolfs Gade 10, 2100 København Ø - CVR 20493887

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, Nyhedsbrev og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 913522) og kontooverførsel (Reg. 0400 Konto 4024605715)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens formål, som er at støtte Stairway Foundation Filippinerne med dens internationale aktiviteter inden for oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centeret for gadebørn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03361