SOS Racisme

26-11-2021

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 7, 2200 København N – CVR 29070601.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. november 2020 til den 26. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sosracisme.dk, www.almenmodstand.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60633399), boks (Nr. 7280AM) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13249008).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af omkostning opstået på grund af diskriminerende lovgivning som f.eks. Ghetto-lovgivningen. Herunder sagsomkostninger og andre udgifter til kampen mod institutionaliseret racisme.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne overgå til SOS Racisme, som afgøre hvad midlerne skal anvendes til.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03012