Soroptimist International Skive

21-11-2021

Kontaktoplysninger

Hvitfeltsgade 22, 7800 Skive - CVR 33933355

Indsamlingsperiode

Fra den 20. november 2021 til den 21. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.308030)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Skive menighedshjælp, Midtjyllands Krisecenter, Rødkærsbro, Angola projekter - Soroptimist International Danmark – Unionsprojekt Katempris, Tanzania.

Indsamlingsområde

Julemarked på Resenlund, 7800 Skive

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04134