Soroptimist International Klubben i Tønder

28-11-2021

Kontaktoplysninger

Vestervang 13, 6261 Bredebro

Cvr-nr. 32684904

Indsamlingsperiode

Fra den 24. november 2021 til den 28. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 91037) og kontooverførsel (reg.nr.:7970 kontonr.:1334595).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et projekt i samarbejde med Forenin-gen Grønlandske Børn, hvor der i byerne Qarqortoq & Nanortalik oprettes ”Tumlestik”-hold, for 0-3 årige børn. Målet er at støtte udsatte kvinder og piger i at give børnene en god start på tilværelsen, der vil ligeledes være støtte fra fagpersoner fra Familiecentret i Qarqortoq.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02788