SOMALISK FAMILIEFORENING

28-02-2021

Kontaktoplysninger

SOMALISK FAMILIEFORENING, Katrinebjergvej 111, 8200 Aarhus N

CVR nr. 18870347

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af ejendom til foreningen.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til foreningens udgifter.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift. Herunder løn, husleje og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02265