Somali Relief Trust

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Resedavej 53, st. tv., 8600 Silkeborg - CVR 36110139

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9860 Konto 0000741880)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for rent drikkevand herunder opførelse af brønde og uddeling af vand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04138