Sognefogedgårdens venner

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Arenfeldtsgade 10, st., 9900 Frederikshavn – CVR 34757976

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sognefogedgården.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 44793) og konto-overførsel (Reg. 9006 Konto 4580068036)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og bevarelse af Sognefogedgården.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02904