Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens - CVR 32251897

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.430321) og kontooverførsel (Reg.2450 Konto 3494505982)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrelægeregninger

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03161