Sølund Musik Festival

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg - CVR 11747086

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.solundfestivalen.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.281756)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give udviklingshæmmede i Danmark samt deres ledsagere, mulighed for kulturel- og socialt samvær samt yde støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelse og institutioner med videre, hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed, til fordel for en større kreds mennesker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03149