SØBY ERHVERVSFORENING

01-01-2021

Kontaktoplysninger

Søbygårdsmarksvej 5, 5985 Søby Ærø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 1. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og lokal ugeavis.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg. 2047 konto 0810100915)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af historisk Museum på Søby Havn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02725