Slagelse Multi Kultur forening

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Landsgravvej 27, 4200 Slagelse - CVR 35726144

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 54075) og kontooverførsel (Reg. 2433 konto 4387380723).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter og vedligeholdelse i foreningen.

Indsamlingsområde

Lokalt i Slagelse.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03772