SKT NICOLAI KIRKE

05-09-2021

Kontaktoplysninger

Kirkegade 58, 6700 Esbjerg

Indsamlingsperiode

Fra den 6. september 2020 til den 5. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sanktnikolaj.dk), online indsamlingsplatform, nyhedsbrev, livestream og sociale medier (Facebook),

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.484814) og kontooverførsel (Reg.3001 konto 3002039397).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Caritas Danmark, en katolsk hjælpeorganisation, som støtter svagstillede enkeltpersoner og grupper i ind og udland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02783