SKT NICOLAI KIRKE

19-05-2021

Kontaktoplysninger

Kirkegade 58, 6700 Esbjerg

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2020 til den 19. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sanktnikolaj.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Mobil nr. 484814).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Skt. Nicolai kirke. Herunder til kollekter og et klokketårn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02418