Skanderborg Gymnasium

10-10-2021

Kontaktoplysninger

Højvangens Torv 6, 8660 Skanderborg - CVR 29546355

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2021 til den 10. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51391) og kontooverførsel (Reg.3675 Konto 11163688)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for frivilligt arbejde med børn på Filippinerne.
Herunder styrkelse af elevers engagement i sociale problemstillinger, hvor de arbejder innovativt og kreativt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03886