Simple Living Komiteen

11-12-2021

Kontaktoplysninger

Helgolandsgade 21, 1653 København V - CVR 36278269

Indsamlingsperiode

Fra den 12. december 2020 til den 11. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.41821700) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 11678173)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børnehjemmet Hananasif i Tanzania. Herunder til nyt skolekøkken, mad samt drift

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03093