Sigrid Fonden

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Kringsvej 12, 6000 Kolding  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.sigridfonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at gøre livet lidt sjovere for indlagte børn og deres søskende under indlæggelse. Midlerne skal anvendes til ønsker fra børneafdelingerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02264