S/I Min Ven Katten Hobro

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Gyden 1, 8990 Fårup – CVR 36646748

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.minvenkatten.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 89786) og kontooverførsel (Reg. 3409 Konto 1306347)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for herreløse katte. Herunder drift af internatet minvenkatten Hobroi, dyrelægeregninger og udgifter forbundet med herreløse katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02910