S/I Center for Forældreskab

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Westend 4, 1661 København V, CVR 37525499.

www.cefo.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cefo.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 538212) og kontooverførsel(Reg.nr.:5338 kontonr.:0260642).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CEFOs fortsatte drift og virke, herunder drift af www.sundhedsplejersken.dk og CEFOs arbejde for gode børne-og familieliv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02596