ShelterBox Danmark

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Vangebovej 41, 2840 Holte, CVR 33552963

https://www.shelterbox.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://www.shelterbox.dk/) & sociale medier (Facebook, LinkedIn)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 90603) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til ofre for (natur) katastrofer

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02434