Scleroseforeningens lokalafdeling Esbjerg og Fanø

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Alle 5, 6700 Esbjerg - CVR 34658137

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03232