SAVN

17-09-2021

Kontaktoplysninger

Hejrevej 43, 2., 2400 København NV – CVR 29086141

Indsamlingsperiode

Fra den 18. september 2020 til den 17. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.savn.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 0012632576)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for SAVNs arbejde for og med udsatte børn, unge og familier til indsatte i danske fængsler. Herunder SAVNs telefonrådgivning og weekendophold for pårørende samt interessevaretagelse og kamp for forbedring af vilkår for indsattes pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03026