SaralystFonden

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Saralyst Allé 140, 8270 Højbjerg - CVR 34766371

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.saralystfonden.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2316 Konto 6277891334)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af økonomisk støtte til børn og unge i økonomisk vanskeligt stillede familier i Danmark samt støtte til sociale projekter for mennesker i alle aldre i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04128